Operating

Regulations

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία του το theConcept Ταύρου, έχει υιοθετήσει κανονισμό λειτουργίας.

 

i. Κατά την είσοδο του μέλους στο χώρο και πριν την πρόσβασή του στις εγκαταστάσεις εκγύμνασης οφείλει να δηλώνει την παρουσία του αξιοποιόντας τα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα ή και σε περίπτωση κωλύματος στο αρμόδιο προσωπικό υποδοχής/reception.

 

ii. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και δεν εκχωρείται σε τρίτους.

 

iii. Ελάχιστη διάρκεια συνδρομής είναι ένας μήνας.

 

iv. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της τρέχουσας μηνιαίας συνδρομής σε τρίτους ή το πάγωμα αυτής.

 

v. Κάθε μέλος οφείλει να επιτρέπει τη φωτογράφισή του από το προσωπικό για λόγους ταυτοποίησης ή να προσκομίζει έγκαιρα ο ίδιος σχετική αναγνωριστική φωτογραφία.

 

vi. Κάθε μέλος διαβεβαιώνει εγγράφως στο Γυμναστήριο ότι είναι σε κατάλληλη σωματική κατάσταση και έχει τη δυνατότητα να ασκείται με δική του ευθύνη, ενώ υποχρεούται να προσκομίζει πρόσφατη σχετική ιατρική βεβαίωση που θα υποδεικνύει ότι είναι ικανό να αθλείται χωρίς κίνδυνο για την υγεία του. Σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης υγείας του, κάθε μέλος οφείλει να ενημερώσει και να προσκομίσει σχετική ιατρική βεβαίωση εκ νέου. Αποτελεί ευθύνη των μελών να πληροφορήσουν τον υπεύθυνο γυμναστή σχετικά με ιατρικά προβλήματα που πιθανά αντιμετωπίζουν και να συμμορφωθούν με την πολιτική του.

 

vii. Κάθε μέλος για να παρεβρεθεί σε κάποιο μάθημα του προγράμματος του  theConcept Ταύρου οφείλει να προβεί σε κράτηση θέσης αξιοποιόντας τα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα. Ειδικότερα μπορεί να προβεί σε κράτηση μέσω α) Η/Υ στο www.tctavros.gr και β) ειδικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.

viii. Κάθε μέλος που δεν θα μπορέσει τελικά να παραστεί σε μάθημα που έχει προγραμματίσει (δηλαδή κατά την παράγραφο vii του παρόντος έχει κάνει κράτηση) οφείλει να προβεί σε ακύρωση, ομοίως, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα (βλ. παρ. vii), σε διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ωρών πριν από την προγραμματισμένη για το μάθημα ώρα. Ειδικότερα, για κατόχους της Βασικής Μηνιαίας Συνδρομής και της Μηνιαίας Συνδρομής Επιλογής, κάθε αργοπορημένη ακύρωση (ήτοι ακύρωση σε διάστημα μικρότερο των δύο (2) ωρών κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος) πέραν της μιας ανά μήνα, κοστολογείται με το ποσό του ενός και μισού ευρώ (1,5€), ποσό το οποίο καλείται να καλύψει συνολικά ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να ανανεώσει την συνδρομή του (είτε στο τέλος αυτής, είτε οποτεδήποτε στο μέλλον - αφορά όλα τα πακέτα και υπηρεσίες) στο theConcept Ταύρου, επίσης, εάν κάποιο μέλος τελικά δεν παρουσιαστεί σε μάθημα που έχει προγραμματίσει (δηλαδή κατά την παράγραφο vii του παρόντος έχει κάνει κράτηση), προκειμένου να ανανεώσει την συνδρομή του (είτε στο τέλος αυτής, είτε οποτεδήποτε στο μέλλον - αφορά όλα τα πακέτα και υπηρεσίες) θα καλείτε να καλύψει το ποσό των τριών ευρώ (3€) για κάθε απουσία, πέραν της μιας ανά μήνα. [ Παράδειγμα: Ο κύριος Χ είναι κάτοχος κάποιας μηνιαίας συνδρομής στο theConcept Ταύρου. Κατά την διάρκεια της συνδρομής του, άργησε να ακυρώσει μάθημα που είχε προγραμματίσει τρείς (3) φορές και δεν παρουσιάστηκε σε μάθημα που είχε προγραμματίσει δύο (2) φορές. Εάν ο κύριος Χ θελήσει κατά το πέρας της συνδρομής του να ανανεώσει θα πρέπει να ταυτόχρονα με το κόστος της -επόμενης- συνδρομής να καλύψει και το κόστος των αργοπορημένων ακυρώσεων πέραν της μίας, δηλαδή 2 x 1,5€ = 3€, και το κόστος των απουσιών του από προγραμματισμένο μάθημα πέραν του ενός, δηλαδή 1 x 3€ = 3€. Άρα συνολικά θα πρέπει να καλύψει το ποστό των 3€ + 3€ = 6€ ευρώ. ]. Τα μαθήματα επί πληρωμή (Τμήματα Ολιγομελούς Προπονητικής, Ειδικά Προγράμματα, Παιδικά-Εφηβικά Προγράμματα, Εκδηλώσεις Ειδικής Προπόνησης) εντός ή εκτός συνδρομής προπληρώνονται και το αντίτιμο επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης υπό την προυπόθεση ότι.

 

ix. Όλα τα ερμάρια/lockers είναι διαθέσιμα προς χρήση μόνο κατά τη διάρκεια παραμονής κάθε μέλους στο Γυμναστήριο. Με την απομάκρυνσή του οφείλει να το αδειάζει και να αφήνει το κλειδί στη θέση του ερμαρίου/locker. Αντικείμενα που θα βρίσκονται στα lockers/ερμάρια μετά τις ώρες λειτουργίας του Γυμναστηρίου για λόγους ασφαλείας θα απομακρύνονται ενώ θα παραμένουν στη κατοχή του theConcept Ταύρου για ένα μήνα προς αναζήτηση. Το theConcept Ταύρου δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή κλοπή οποιουδήποτε προσωπικού αντικειμένου των μελών στους χώρους του.

 

x. Η είσοδος ανήλικων μελών ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών στους χώρους άσκησης του theConcept Ταύρου γίνεται απαραιτήτως με την συνοδεία και εποπτεία κηδεμόνα.

 

xi. Η είσοδος ανήλικων μελών ηλικίας άνω των δώδεκα (12) ετών στους χώρους άσκησης του Γυμναστηρίου γίνεται απαραιτήτως με την παροχή σχετικής έγγραφης έγκρισης από κηδεμόνα και σχετικό πιστοποιητικό ικανότητας άσκησης από ιατρό.

 

xii. Κάθε μέλος οφείλει να φέρει την κατάλληλη για εκγύμναση ένδυση και υπόδηση.

 

xiii. Κάθε μέλος οφείλει να τοποθετεί την υπόδησή του στα ειδικά διαμορφωμένα ερμάρια όταν πρόκειται για μάθημα που δεν απαιτεί υπόδηση.

 

xiv. Κάθε μέλος οφείλει να επιδεικνύει κόσμια συμπεριφορά εντός των χώρων του theConcept Ταύρου ενώ δεν επιτρέπεται κάθε είδους βίαιη φυσική ή λεκτική αντιπαράθεση και γενικά η ανάρμοστη συμπεριφορά.

 

xv. Κάθε μέλος οφείλει να φέρει πάντα πετσέτα κατά την παρουσία του σε μάθημα εκγύμνασης.

 

xvi. Κάθε μέλος οφείλει να φροντίζει για την καθαριότητα και μην ρύπανση των χώρων του Γυμναστηρίου.

 

xvii. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού – ποτού καθώς και το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Γυμναστηρίου.

 

Η Διεύθυνση του theConcept Ταύρου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του κανονισμού λειτουργίας, του ωραρίου λειτουργίας καθώς και του προγράμματος των ομαδικών μαθημάτων, χωρίς προειδοποίηση.

Με την πληρωμή συνδρομής και άρα την εγγραφή κάποιου ως μέλους, ταυτόχρονα δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.

© 2019 by theConcept Tavros

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now